Novi Savski Toranj

natječaj / Zagreb / 2012

autor

Nino Virag


investitor

NOVI SAVSKI TORANJ d.o.o.


lokacija

Zagreb


godina

2012


faza

idejni


ukupna površina

35000 m2