stambena zgrada POS

natječaj / Ludbreg / 2003 / 2. nagrada

Tri idejna polazišta bila su, primarno, prilagođavanje tradiciji podneblja /genius loci/ te maksimalno vrednovanje i korištenje ograničenih prostornih resursa, a sekundarno je atraktivnost prostora. Stambena zgrada je organizirana kao otvorena atrijska galerija, ali natkrita staklenim krovom kao zaštitom od atmosferilija. U njoj je smješten 31 stan i u prizemlju uredski prostor. Formirana je kao puni volumen sa kompozicijom prozora kao zidnim otvorima na tradiciji moderne dok su lođe formirane tako da djelomično izlaze iz gabarita kuće kao balkoni koji time omogućavaju izražajniji kontakt s okolinom. Pročelja su oblikovana po načelu suzdržano strukturiranog platna apstraktne artikulacije s horizontalnim i vertikalnim pomacima ravnina.

autori

prof. Krešimir Kasanić
Matija Vaniček
Nino Virag


suradnici

Dražen Josipović


investitor

Republika Hrvatska


lokacija

Ludbreg


program

30 stanova po programu POS-a


godina

2003


faza

idejni


ukupna površina

4100 m2