ugao Unske i Koturaške

natječaj / Zagreb / 2012

autor

Nino Virag


investitor

Leone ulaganja, d. o. o.


lokacija

Zagreb


godina

2012


faza

idejni


ukupna površina

16000 m2